Budynki oświaty, nauki, kultury oraz budynki sportowe – 1 sztuk- wartość netto – 867 039,85 PLN

Maszyny i urządzenia – wartość netto – 0 PLN

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość netto – 2 448,34 PLN

Razem to jest kwota 869 488,19 PLN