Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 - mgr Piotr Pardo

Grupa I - Pszczółki

Nauczyciel - mgr Barbara Loda

Nauczyciel - mgr Małgorzata Męczykowska (Wicedyrektor)

Pomoc nauczyciela - p.Jolanta Wysokińska

Woźna - p.Lucyna Wachowiak

Grupa II - Biedronki

Nauczyciel - mgr Marzena Pieńkowska

Nauczyciel - mgr Karolina Trykacz-Masztalerz

Woźna - p. Anita Jańczak

Grupa III - Motylki

Nauczyciel - mgr Sylwia Mielniczyn

Nauczyciel - mgr Małgorzata Pińska

Woźna - p.Marzena Kowalczyk

Grupa IV - Sówki

Nauczyciel - mgr Elżbieta Pozorska

Nauczyciel - mgr Urszula Czernik

Woźna - p.Magdalena Jurkiewicz