WSZYSTKIE OPŁATY WYKONUJEMY DOPIERO WÓWCZAS, GDY OTRZYMAMY PISEMNĄ INFORMACJĘ OD INTENDENTA.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYKONUJEMY PRZELEWEM NA PODANE NIŻEJ KONTA LUB BEZPOŚREDNIO W KASIE BANKU PEKAO.
OPŁATY MUSZĄ BYĆ WIDOCZNE NA KONCIE PRZEDSZKOLA DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA.

OPŁATA STAŁA − za ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu

NR KONTA: 84 1240 1268 1111 0010 3830 6508

WYŻYWIENIE − wysokość obliczana co miesiąc

NR KONTA: 55 1240 1268 1111 0010 3830 6739

W opisie przelewu prosimy podawać MIESIĄC oraz IMIĘ I AZWISKO DZIECKA.

JAK OBLICZANE SĄ OPŁATY MIESIĘCZNE?

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE OKREŚLA UMOWA.

Ceny skalkulowane są wg podpisanej umowy Rodzica z Dyrektorem Przedszkola tzn.:

  1. 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową tj. ilość zadeklarowanych godzin x 1 zł = YYY (dziennie) x ilość dni roboczych w miesiącu tzw. opłata stała nie podlegająca zwrotowi w razie nieobecności dziecka w przedszkolu
  2. 7,50 zł dzienna stawka żywieniowa x ilość dni roboczych w miesiącu − opłata za żywienie podlega zwrotowi za każdy dzień zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu
  3. 55 zł − Rada Rodziców
  4. 2 x w roku 70 zł − wyprawka plastyczna