1. Organami przedszkola są :

    - Dyrektor

    - Rada Pedagogiczna

    - Rada Rodziców

 

Dyrektorem Przedszkola Nr 58 jest Maryla Pracel

 

Skład Rady Pedagogicznej :       Maryla Pracel – Dyrektor-przewodniczący R.P

                                               Sylwia Mielniczyn – Nauczyciel-członek  R.P

                                               Hanna Lewandowska - Nauczyciel-członek  R.P

                                               Maria Cirocka - Nauczyciel-członek  R.P

                                               Elżbieta Pozorska - Nauczyciel-członek  R.P

                                               Małgorzata Pińska – Nauczyciel-członek  R.P

                                               Marzena Pieńkowska – Nauczyciel-członek  R.P

                                               Alicja Karczmarczyk - Nauczyciel-członek  R.P

 

Skład Rady Rodziców:               Wioletta Wiśniewska-Gruszkiewicz – Przewodniczący R.R

                                               Monika Przybysz – Zastępca przewodniczącego R.R

                                               Beata Jakuszewska – Skarbnik R.R

                                               Kinga Sarnecka – Komisja Rewizyjna

                                               Maciej Piotrkowski – Komisja Rewizyjna

                                               Elżbieta Suchodół -  Komisja Rewizyjna

 

Osoby sprawujące funkcje oraz  ich szczegółowe kompetencje znajdują się w Statucie Przedszkola Nr 58.